หอพัก ศิษย์ ยอดธง มวยไทย พัทยา

การรับสมัครและหลักสูตร

วัน เวลา ราคา

เปิดทำการวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 10.00 น. และ 15.00 – 18.00 น. ถ้าต้องการฝึกซ้อมนอกเวลา กรุณาแจ้ง ล่วงหน้า ก่อน 1 วัน กับทางค่ายมวย หรือครูมวย


- ฝึกซ้อม 1 ครั้ง/วัน 300 บาท *

- ฝึกซ้อม 2 ครั้ง/วัน 500 บาท *

- ส่วนตัว /ชั่วโมง 600 บาท

- มวยโบราณ /ชั่วโมง 600 บาท

* กรุณาลงชื่อ และชำระเงินก่อนทำการฝึกซ้อม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

- ฝึกซ้อม 1 อาทิตย์ เช้า – เย็น 3,000 บาท

- ฝึกซ้อม 2 อาทิตย์ เช้า – เย็น 5,500 บาท

- ฝึกซ้อม 1 เดือน เช้า – เย็น 10,000 บาท

- ฝึกซ้อม 3 เดือน เป็นต้น ไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทาง ค่ายมวยศิษย์ยอดธง ระยะเวลาในการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะฝึกซ้อมกับครูมวยมืออาชีพเป็นการส่วนตัว


หมายเหตุ : นักเรียนจะต้องมาฝึกซ้อมให้ครบตามระยะเวลา ถ้าไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การฝึกซ้อมของวันนั้นๆ
ศิษย์ยอดธง มวยไทย พัทยา - Thai ศิษย์ยอดธง มวยไทย พัทยา - English