Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

การอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของค่ายมวยศิษย์ยอดธงนั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ศิลปะมวยไทยเป็นมรดกของไทยต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นการอนุรักษ์ไม่ใช่ว่าจะอนุรักษ์แต่กระบวนท่าทาง แม่ไม้มวยไทยเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมวยไทยอีกด้วย

วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมวยไทย ได้แก่ การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งของศิลปะ มวยไทย ที่นักมวยทุกคนจะต้องเรียนรู้ก่อนการขึ้นชกมวยๆจริง ให้ นักมวยมีจิตใจที่นิ่งเพื่อก่อให้เกิดสมาธิ นึกถึงบิดามารดา หรือผู้มี พระคุณ ให้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่สอนมวยเรามา และสุดท้ายให้นึกถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ และวัฒนธรรมการยกครู เพื่อเป็นการขอ มอบตัวในการเป็นศิษย์ เพื่อร่ำเรียนวิชาความรู้ศิลปะมวยไทย

การร่ายรำไหว้ครูมวยไทยนั้น มีท่าไหว้ครูขั้นพื้นฐาน ที่นักมวย ทุกคนจะต้องปฏิบัติทุกครั้งก่อนการขึ้นชกมวย แบ่งออกเป็น 4 ท่า หลักๆ คือ ท่าเทพพนม ท่าปฐม ท่าพรหม และท่าเทพนิมิต ซึ่งทั้ง 4 ท่า ล้วนมีจังหวะในการลุก ยืน หรือหมุนตัว อีกวัฒนธรรมหนึ่ง ของค่ายมวยศิษย์ยอดธง คือ การยกครู ซึ่งก็ไม่มีพิธีรีตองมากมาย นอกจากการให้ศิษย์นำพานดอกไม้ธูปเทียน ไม่มีเงินค่ายกครู

ให้ใส่ความตั้งใจลงไปแทน มาขออนุญาตร่ำเรียนวิชามวยไทย ซึ่งครูจะให้กล่าวคำสัตย์ว่า จะขยันหมั่นฝึกซ้อม เชื่อฟังครูผู้สอน และจะประพฤติตนเป็นคนดี สองวัฒนธรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นการร่าย รำมวยไทยก่อนการขึ้นชกมวย และการยกครู ถือเป็นวัฒนธรรม ที่มูลนิธิค่ายมวยศิษย์ยอดธงปฏิบัติกันมากว่า 50 ปี ซึ่งก่อให้เกิด ความเชื่อมั่นต่อลูกศิษย์และครูผู้ฝึกสอน ซึ่งครูยอดธงเองก็ปฏิบัติ เช่นนี้มาตั้งแต่การเริ่มเป็นนักมวย และครูมวยที่ครูให้ความเคารพรัก และถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านศิลปะมวยไทยมามีดังนี้


ครูมวยไทยของ ครูยอดธง เสนานันท์
ภูมิลำเนา

ครูสิทธิเดช สมานฉันท์

เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ครูสำราญ ศรแดง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ครูทองใบ ยนตรกิจ
กรุงเทพมหานคร
ครูเฉลิมน้อย สกุลศึก
กรุงเทพมหานคร
ครูสุวรรณ เสนานันท์

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ครูเกษม เอี่ยมภิญโญ
กรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงครูมวยไทยของครูยอดธง เสนานันท์ จำนวนทั้งหมด 6 คน


แม่ไม้มวยไทยเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ครูให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อ การอนุรักษ์ เพราะเป็นศิลปะที่มีท่วงท่าและลีลาที่อ่อนช้อยงดงาม และแฝงไปด้วยวิชาอันร้ายกาจ สามารถล้มคู่ต่อสู้ได้อย่างเด็ดขาด เป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษประดิษฐ์คิดค้นท่าทางต่างๆที่มีเสน่ห์ รูปแบบของแม่ไม้มวยไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. กลมวย เป็นศิลปะมวยไทยที่มีทั้งการรุกและการรับ คือ กลมวยแก้หมัดอยู่ 29 กล กลมวยแก้เท้า 23 กล กลมวยแก้เข่า 3 กล กลมวยแก้ศอก 4 กล และกลมวยจู่โจม 23 กล 2. เชิงมวย เป็นแบบแผนในการรุก และรับ คือ เชิงหมัด 15 เชิง เชิงเท้า 15 เชิง เชิงเข่า 11 เชิง และ เชิงศอก 24 เชิง 3. แม่ไม้กับลูกไม้ เป็นท่าของการใช้ศิลปะมวยไทย ที่สำคัญที่สุด คือมี 15 แม่ไม้ และ 15 ลูกไม้

การอนุรักษ์อีกวิธีหนึ่งของครูยอดธง คือ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ค่ายมวย ศิษย์ยอดธง เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของชาติ และ พระมหากษัตริย์ที่นำศิลปะการต่อสู้มวยไทย ไปใช้ทำศึกสงคราม เพื่อกอบกู้เอกราช ประวัตินักมวยที่สร้างชื่อเสียงและโด่งดังทั้งใน และต่างประเทศ ประวัติความเป็นมาของค่ายมวยศิษย์ยอดธง ผลงาน และรูปภาพทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมไปถึงศาสตร์ประเพณีแห่ง วงการมวยไทยของชาติต่อไป

ศิษย์ยอดธง มวยไทย พัทยา - Thai ศิษย์ยอดธง มวยไทย พัทยา - English